V Memorijalni turnir "Dragan Ciganović-Ciga"/ Fifth Memorial Judo Tournament "Dragan Ciganovic-Ciga"

Džudo klub Partizan iz Kikinde organizuje V Memorijalni turnir "Dragan Ciganović-Ciga"  u nedelju 24. marta 2013. godine.

Judo club Partizan Kikinda will organize Fifth Memorial Judo Tournament "Dragan Ciganovic-Ciga" on Sunday, March 24th, 2013.

Propozicije / Outlines (kliknite na sliku za veći prikaz / Click for larger image):


Propozicije u PDF formatu (za štampu) možete videti i preuzeti ovde / Tournament Outlines (PDF)