Međunarodni Judo turniri u Aradu, Rumunija i  Šiklošu, Mađarska

Foto: Nemanja Milić, I mesto, ktg 27 kg ( 98-99 ) na turniru u Šiklošu, Mađarska

Proteklog vikenda naš klub je uzeo učešće na dva turnira u inostranstvu, odnosno u Aradu, Rumunija i Šiklošu, Mađarska. Na ovim turnirima je nastupilo 5 naših takmičara uzrasne kategorije 1998-1999 i ostvarilo sledeće rezultate:

  1. 8. Memorijalni judo turnir „D.Murešan“, Arad, Rumunija, 04.09.2010.

  • Nastupilo oko 250 takmičara iz Rumunije, Ukrajine, Poljske, Slovačke, Mađarske i Srbije.

  • Rezultati: Nevena Grubešić II mesto, ktg +52 kg ( 98-99 ), Ivana Nedin V mesto, ktg 40 kg ( 98-99 ), Saša Francuski V mesto, ktg 38 kg ( 98-99 ).

  1. Međunarodni judo turnir „TENKEŠ 2010“, Šikloš, Mađarska, 05.09.2010.

  • Nastupilo oko 300 takmičara iz Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Slovenije i Srbije.

  • Rezultati: Nemanja Milić I mesto, ktg 27 kg ( 98-99 ), Mateja Vukmirica bez plasmana, ktg 60 kg ( 98-99 ).


U Kikindi 06.09.2010. godine                                                                                                Predsednik kluba

Svetislav Vukmirica


Izveštaj u PDF formatu možete videti i preuzeti ovde.