29. Međunarodni Džudo kup “KIKINDA 2012” / 29th International Judo Tournament „KIKINDA 2012”


29. Međunarodni Džudo kup “KIKINDA 2012”
10.-11.11.2012. godine

Tehnički organizator: Dž.K. Partizan Kikinda.
Vreme i mesto održavanja: 10. – 11.11.2012. godine, SC “Jezero” u Kikindi.
Prijava i merenje: od 08 i 30 do 10 časova.
Žrebanje: od 10 do 10 i 45 časova.
Početak takmičenja: 11 časova.

SUBOTA 10.11.2012.

Uzrasne i težinske kategorije:

MLAĐI POLETARCI ( 2004 i mlađi )

Dečaci: 22, 25, 28, 31, 34, 38, + 38.
Devojčice: 22, 25, 28, 31, 34, + 34.

Borbe traju 1 minut.

MLAĐI PIONIRI ( 2000, 2001 i mlađi )

Dečaci: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66.
Devojčice: 31, 36, 40, 44, 48, 52, 56, +56.

Borbe traju 3 minuta.

KADETI ( 1996, 1997 i mlađi )

Dečaci: 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90
Devojčice: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70.

Borbe traju 4 minuta.

NEDELjA 12.11.2012.

Uzrasne i težinske kategorije:

POLETARCI ( 2002, 2003 i mlađi )

Dečaci: 22, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50 i +50.
Devojčice: 22, 25, 28, 31, 34, 38, 43, +43.

Borbe traju 2 minuta.

STARIJI PIONIRI ( 1998, 1999 i mlađi )

Dečaci: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73,+73.
Devojčice: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 i +63.

Borbe traju 3 minuta.

EKIPNO PIONIRI ( 1998 i mlađi )

- 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66.

Borbe traju 3 minuta.

Učesnička taksa: 600,00 dinara po učesniku, a u ekipnom takmičenju, 5000 dinara po ekipi.

Nagrade: Medalje za prva tri mesta, a pehari za najuspešnije ekipe po uzrasnim kategorijama, kao i za tri prvoplasirane ekipe u ekipnom takmičenju.
Tolerancije težine nema.
Osiguranje pada na teret učesnika.
Obavezna takmičarska knjižica.
Potreban lekarski pregled ne stariji od 3 meseca.
Takmičenje će se održati na pet borilišta, po dvostrukom repesažu, a u kategoriji gde ima 5 i manje takmičara, radiće svako sa svakim.

Prijave za učešće mogu se izvršiti putem interneta na adresu:
partizan _ judo11@ yahoo.com
kao i na tel/faks kluba: 0230/28-999.

Sve informacije vezane za smeštaj, klubovi mogu dobiti na brojeve telefona:

064/1914-654 – Svetislav Vukmirica
064/1212-406 – Jelena Krvopić
062/961-3229 – Vanja Šamu

U Kikindi 25.01.2012. godine

Predsednik kluba

Svetislav Vukmirica 
Dopis u PDF formatu (za štampu) možete videti i preuzeti ovde.


29th International Judo Tournament KIKINDA 2012”

Kikinda, Serbia, 10.-11.11.2012.

Organizer:  JC Partizan Kikinda, Serbia

Place: Sport hall Jezero, Kikinda, Serbia

Weigh-in: 8.30 – 10.00 a.m.

Draw: 10.00 – 10.45 a.m.

Competition Start: 11.00 a.m.

SATURDAY, 10.11.2012.

- ( 2004 and younger )

Boys: 22, 25, 28, 31, 34, 38, + 38.

Girls: 22, 25, 28, 31, 34, + 34.

Fight Duration, 1 minute

- ( 2000, 2001 and younger )

Boys: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66.

Girls: 31, 36, 40, 44, 48, 52, 56, +56.

Fight Duration, 3 minutes

- ( 1996, 1997 and younger )

Boys: 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90

Girls: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70.

Fight Duration, 4 minutes

SUNDAY, 11.11.2012.

- ( 2002, 2003 and younger )

Boys: 22, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50 и +50.

Girls: 22, 25, 28, 31, 34, 38, 43, +43.

Fight Duration, 2 minutes

- ( 1998, 1999 and younger )

Boys:  34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73,+73.

Girls:  36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 и +63.

Fight Duration, 3 minutes

- Team ( 1998 and younger )

- 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66.

Fight Duration, 3 minutes

Participant fee: Foreign Competitors 7 euro, for team 40 euro.

Awards: Medals for winning 1 st, 2 nd and 3 rd place and cups for the most successful team according to the age categories.

There is no weight tolerance.

Insurance of participants is at their own charge.

Competitors card is required.

Medical check up, not older than three months, is necessary.

The competition will be held in five mats, double repechage, and in categories where there are 5 and less competitors, each person will fight with all the others from category.

You can sent entries to the e-mail address: partizan_judo11@yahoo.com or fax / phone number: 00381/230-28-999.

You can get all the information about the accommodation by dialing the following phone numbers:

00381/64/1914-654 – Svetislav Vukmirica

00381/64/1212-406 – Jelena Krvopić

00381/62/961-3229 – Vanja Šamu

Welcome to KIKINDA!

President of club

Svetislav Vukmirica

 
Outlines Download ( PDF ).